Ochranna soukromí a zřeknutí se odpovědnosti

Ochrana soukromí & Zřeknutí se odpovědnosti

Obecné
Tyto podmínky použití se vztahují na webovou stránku rft.be. Tyto webové stránky vytváří a spravuje společnost Rf-Technologies N.V., Lange Ambachtstraat 40 B-9860 Oosterzele. Používáním této webové stránky souhlasíte s podmínkami používání.

Práva k duševnímu vlastnictví
Texty, kresby, obrázky, filmy, obrázky, data, databáze, software, definice, obchodní názvy a názvy domén, značky, loga a další prvky této webové stránky jsou chráněny intelektuálními právy a patří Rf-Technologies nebo třetí straně. Bez předchozího písemného souhlasu společností Rf-Technologies je zakázáno uchovávat informace nabízené na této webové stránce a prostřednictvím této webové stránky (jiné informace než informace potřebné pro nahlížení na tuto webovou stránku) a je nezákonné je reprodukovat, měnit a propagovat, distribuovat nebo odesílat, prodávat nebo přenášet jakýmikoli jinými způsoby nebo udělit jakékoli práva na tyto informace třetí osobě.

Neoprávněné použití tohoto webu
Zavazujete se, že (1) nepoužíváte informace nelegálně (2) nepoužíváte webové stránky jako takové, které poškozují, transformují, přerušují nebo zastavují webové stránky, ani nezvyšují efektivitu webových stránek, (3) nepoužívají webové stránky k přenosu nebo vysílání počítačových virů nebo pro přenos nebo vysílání materiálu, který je urážlivý, obscénní nebo ohrožující (4) nepoužíváte webové stránky jako takové, aby práva fyzické osoby, právnické osoby nebo sdružení, jako jsou například práva na ochranu soukromí a intelektuální majetek a další byla porušována (5) nepoužíváte web pro zveřejňování a přenos materiálu pro propagační nebo reklamní účely bez předchozího souhlasu s Rf-Technologies, s výjimkou případů, kdy o to požádal sám.

Osobní údaje
Společnost Rf-Technologies neshromažďuje osobní údaje, pokud nejsou dobrovolně poskytovány. Vyplněním a zasláním žádosti o informace nebo zasláním e-mailu uděluje návštěvník Rf-Technologies oprávnění k uložení svých osobních údajů do souboru Rf-Technologies NV s důrazem na automatizovaný profil uživatelů, řízení zákazníků, výzkum trhu a přímý marketing. Poskytnuté údaje mohou být přenášeny na sdružení, která jsou smluvně vázána na společnost Rf-Technologies. Shromažďování osobních údajů prostřednictvím společností Rf-Technologies a využívání těchto údajů společností Rf-t je přísně v souladu s ustanoveními belgického zákona ze dne 8. prosince 1992 o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováváním informací. Máte právo na kontrolu a případnou opravu osobních údajů. Máte právo svobodně bránit jakémukoli zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu. Můžete požádat o kontrolu, opravu nebo protest na adrese info@rft.be.

Automaticky shromážděné neosobní údaje
Rf-Technologies mohou shromažďovat neosobní údaje, jako je typ prohlížeče nebo adresa IP, operační systém, který používáte, nebo název domény webové stránky, pomocí kterého vstoupíte nebo opustíte webovou stránku společnosti Rf-Technologies.

Cookies
Během návštěvy webu, lze tzv. "cookies" automaticky vložit do počítače. Tato data nám pomáhají lépe přizpůsobit naše stránky požadavkům a přáním našich návštěvníků. Ve většině internetových prohlížečů můžete odebrat soubory "cookies" z pevného disku, ignorovat je nebo obdržet varování před jejich instalací. Podrobnější informace najdete v pokynech nebo v nápovědě vašeho internetového prohlížeče.

Odpovědnost Rf-Technologies
Informace na stránkách
Informace, software, produkty a služby ("informace") nabízené na této webové stránce nebo prostřednictvím této webové stránky mohou obsahovat všechny druhy vad. Rf-Technologies nezaručuje schopnost, odpovědnost, včasnost nebo přesnost informací. Informace jsou doručovány a reprodukovány bez záruky. Společnost Rf-Technologies není zodpovědná za možné viry, které se na místě mohou vyskytnout navzdory přijatým bezpečnostním opatřením. Rf-Technologies má právo kdykoli změnit informace na webu.

Odkazy na jiné webové stránky
Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky nebo webové stránky třetích nebo jiných stran, nebo je mohou odkazovat tak či onak. Rf-Technologies nemá žádnou kontrolu nad obsahem nebo jinými funkcemi těchto webových stránek nebo systémů a za žádných okolností nenese odpovědnost za jejich obsah ani funkce. Umístění odkazů společností Rf-Technologies neobsahuje implicitní schválení obsahu těchto webových stránek nebo stránek.

Poradenství prostřednictvím webových stránek
Společnost Rf-Technologies nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé rady uvedené na webových stránkách na jakákoli lékařská, právní, finanční nebo jiná osobní nebo obchodní rozhodnutí. Tyto rady jsou poskytovány bez jakékoli záruky. Obraťte se na odborníka, který vám poskytne další informace, které se týkají vašich specifických situací.

Právní předpisy a autorizované soudy
Na tuto webovou stránku se vztahují belgické právní předpisy, s výjimkou belgických ustanovení o postoupení podle belgického mezinárodního práva soukromého. V případě sporů jsou příslušné pouze soudy v Gentu.