Požární klapky a vzduchotechnika

Jako dodavatel nejmodernějších řešení pro oblast HVAC, Rf-Technologies ochotně poskytuje informace o vzduchotěsnosti v souladu s označením CE.
Charakteristiky proudění vzduchu u požárních klapek Rf-t jsou proto testovány během počátečního testování a všech následných kontrol výroby. Tato záměrná volba je dodatečnou zárukou vlastností proudění vzduchu našich výrobků a vašich systémů vzduchotechniky.

Výjimečné charakteristiky proudění vzduchu zaručují energetickou a akustickou výkonnost systému.

Požární klapky jsou součástí ventilačního systému. Proto musí být dokonale integrovány do prostředí HVAC. Vlastnosti proudění vzduchu jsou proto u našich klapek optimalizovány tak, aby minimalizovaly jak únik vzduchu z potrubí, tak i tlakovou ztrátu způsobenou přítomností listu ve vzduchovém kanálu.

Vzduchotěsnost

Norma EN 1751 definuje různé třídy vzduchotěsnosti pro požární klapky podle rozsahu použití. Chcete-li přejít na vyšší třídu, musí mít výrobek méně trojnásobně menší úniky - úniky v systému třídy C jsou třikrát menší než v systému třídy B. Díky všestrannému programu jsme optimalizovali výrobní proces našich protipožárních klapek, abychom vyhověli nejpřísnějším požadavkům na trhu, pokud jde o úniky:

  • Optimalizace produktů přidáním gumových těsnění
  • Testovací prostředí: investice do ultra-citlivých kalibrovaných zařízení.
  • Výrobní procesy: náhodné testování jednotlivých klapek během výroby.

Rf-t protipožární klapky v současné době zaručují vzduchotěsnost třídy B nebo C   (C je nejvyšší třída).

Tlaková ztráta

Vzduch, který prochází požární klapkou se setkává s určitým odporem díky přítomnosti listů, tavného článku a případně mechanického převodu v těle klapky.

Nová řada požárních klapek Rf-Technologies zaručuje odolnost proti požáru během doby až 120 minut, přičemž u kruhových klapek není tloušťka větší než 25 mm a u obdélníkových dokonce jen 20 mm. Tavný článek je v ose listu klapky a mechanický převod je umístěn zcela mimo tělo klapky. Díky těmto vlastnostem je tento sortiment jedním z nejvíce úsporných řešení v současné době dostupných na trhu.