Právní kontext

Místní právní předpisy a evropské normy stanovují požadavky na požární bezpečnost budov a výrobků v nich obsažených.

  • Místní legislativa definuje typ, rozměry a požární odolnost požárních úseků v budově a stanoví požadavky na průchody stěnou (např. typ, parametry, vzdálené ovládání, pokud se toho týká).
     
  • Požární odolnost produktu je testována a certifikována podle evropských norem. Ke kontrole těchto informací mohou hráči na trhu nahlédnout do Hodnotících zpráv a případně do Prohlášení o vlastnostech ve vztahu ke označení CE.
    Přečtěte si více