Evropské normy

Směrnice o stavebních výrobcích byla přijata v roce 1989 s cílem odstranit jakoukoli technickou překážku obchodu v rámci Evropské unie (v důsledku různých a často protekcionistických vnitrostátních předpisů). Mezitím byla směrnice nahrazena nařízením (EU) č. 305/2011 o uvádění stavebních výrobků na trh.

Toto nařízení harmonizuje metody hodnocení účinnosti stavebních výrobků. Např. u požárních klapek jsou hodnotící kritéria shrnuty v harmonizované evropské normě (hEN). Harmonizovaná norma nemá za cíl harmonizaci vnitrostátních předpisů: Členské státy a veřejní a soukromí činitelé mohou volně stanovit své vlastní požadavky na vlastnosti a tedy i výrobky. Standardy, které jsou harmonizovány, zahrnují způsoby testování, metody vydání Prohlášení o vlastnostech produktu a způsob posuzování shody.  

1. Evropské testy - evropská zkušební norma
2. Zpráva o klasifikaci - Evropská klasifikační norma
3. Certifikát stálosti   vlastností   / Prohlášení o vlastnostech   - evropská norma produktu  

Společnost Rf-Technologies ve své průkopnické roli v oblasti dodržování mezinárodních norem testovala své výrobky podle evropských zkušebních kritérií od r. 2004 .
Společnost byla prvním dodavatelem, který v únoru 2012 zavedl úplné značení produktů značkou CE .