KAMOUFLAGE 1V120 - Instalace

Ovládání: ruční otevření

Kamouflage 2V:

 

1
Demontujte záslepku z uzávěru. K tomu použijte háček s nástrčným klíčem dodávaným s produktem. Tento nástroj můžete připojit ke klíči pomocí praktického kroužku na klíče.
2
Odjištění 1V
Vložte klíč do zámku. Otočte 20°proti směru hodinových ručiček: uzávěr se otevře. Vyjměte klíč ze zámku.
3
Odjištění 2V
Vložte klíč do zámku. Otočte 20°proti směru hodinových ručiček: uzávěr se otevře. Vyjměte klíč ze zámku.

Ovládání: ruční zavření

:

 

1
Resetování 1V
Demontujte záslepku z uzávěru. K tomu použijte háček s nástrčným klíčem dodávaným s produktem. Tento nástroj můžete připojit ke klíči pomocí praktického kroužku na klíče.
2
Vložte klíč do zámku. Otočte 15° po směru hodinových ručiček, klíč zůstane zablokovaný v zámku a může být použit pro přestavení uzávěru.
3
Stlačte na blokovacích prvcích.
Uzavřete uzávěr vytažním klíče.
Otočte klíček o 15° ve směru hodinových ručiček, klíč je uvolněn ze zámku. Vyjměte klíč.
4
Resetování 2V.
Stlačte na obou blokovacích mechanismech pro jejich deaktivaci.
5
Demontujte záslepku z uzávěru. K tomu použijte háček s nástrčným klíčem dodávaným s produktem. Tento nástroj můžete připojit ke klíči pomocí praktického kroužku na klíče.
6
Vložte klíč do zámku druhého uzávěru. Otočte klíčem o 15° po směru hodinových ručiček, klíč zůstane v zámku a může být použit pro přestavení uzávěru.
7
Stlačte oba uzávěry k sobě pomocí klíče a pomocí lanka, které je upevněné ke krytu. Přesvědčte se, že uzávěry jsou do sebe zaháknuté tak, jak je na obrázku. Otočte klíčem o 15° proti směru hodinových ručiček, klíč je uvolněn ze zámku. Vyjměte klíč a vložte krytku.

Elektrická připojení

1
Elektrické připojení může být provedeno ve všech 4 rozích uzávěru.
2
Vyvrtejte otvor v odrazivém materiálu ve vybraném rohu (rozích). Pokovená část uvnitř uzávěru je již předem připravena.
Pozor: po instalaci a upevnění kabelů je nezbytně nutné utěsnit vyvrtaný otvor v odrazivém materiálu kolem kabelů pomocí požárně odolného tmelu (BCM f.e.).
3
Vytvořte otvor do svorkovnice. Připevněte průchodku dodávanou s produktem.
4
Protáhněte kabely otvorem. Použite ochranný rukáv (1), příchytky (2) a plastovou kabelovou objímku (3) pro upevnění kabelů k rámu. Přiveďte kabely ke svorkovnici pomocí průchodky (4) a připojte podle elektrického připojovacího schematu.
Postupujte podle instalačních zásad - viz článek 6.1 NF S 61-392.

Montáž do svislé šachty beton s montážním rámem

produkt byl zkoušen a schválen v následujících typech konstrukcí:
 • Beton ≥ 70 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ instalace: vestavěná 0/180°. Minimální mezi vzdálenosti oprávněn. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
EASY-KAP:

 

1

Vytvořte otvor (Š+ 100) x (V + 100)mm.

Vytvořte otvor (Š+ 20) x (V + 20) mm do (Š+ 100) x (V + 100) mm.
3
Oddělte šrouby, které jsou připevněny k jedné z křížových lišt, odšroubujte 4 křížné výztuhy montážního rámečku a složte 8 plátů do rámečku.

5
Umístěte uzávěr a nastavte jej do výchozí polohy. Verze s VM magnetem: odstraňte klíč ze zámku pro otevření uzávěru.

Připojte mechanismus podle elektrického schematu.
Překontrolujte správný pohyb uzávěru.

Montáž do svislé šachty beton (bez montážního rámu)

produkt byl zkoušen a schválen v následujících typech konstrukcí:
 • Beton ≥ 70 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ instalace: vestavěná 0/180°. Minimální mezi vzdálenosti oprávněn. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
2
Vytvořte otvor (Š+ 100) x (V + 100)mm.
Umístěte uzávěr a nastavte jej do výchozí polohy. Verze s VM magnetem: odstraňte klíč ze zámku pro otevření uzávěru.
Připevněte uzávěr v otvoru pomocí 4 šroubů a hmoždinky Ø6 x 40 mm.
Připojte mechanismus podle elektrického schematu.
Překontrolujte správný pohyb uzávěru.

Montáž do svislé šachty (jiné než beton) s montážním rámem: obecné pokyny

EASY-KAP:

 

1
Vytvořte otvor o rozměrech (Š+A) x (V+A) mm. A = 2x tloušťka rukávce (e) + 20 mm.
Nasaďte límec nebo nástavec šachty min. 105 mm hluboko do otvoru.
3
Oddělte šrouby, které jsou připevněny k jedné z křížových lišt, odšroubujte 4 křížné výztuhy montážního rámečku a složte 8 plátů do rámečku.

5
Umístěte uzávěr a nastavte jej do výchozí polohy. Verze s VM magnetem: odstraňte klíč ze zámku pro otevření uzávěru.

Připojte mechanismus podle elektrického schematu.
Překontrolujte správný pohyb uzávěru.

Montáž do svislé šachty (bez montážního rámu): obecné pokyny (jiné než beton)

2
Vytvořte otvor o rozměrech (Š+A) x (V+A) mm. A = 2x tloušťka rukávce (e) + 10 mm.
Nasaďte límec nebo nástavec šachty min. 105 mm hluboko do otvoru.
Umístěte uzávěr a nastavte jej do výchozí polohy. Verze s VM magnetem: odstraňte klíč ze zámku pro otevření uzávěru.
Připevněte uzávěr v otvoru pomocí 4 šroubů Ø6 x 40 mm.
Pozor: ujistěte se, že délka šroubů nepřekročí tloušťku límce!
Připojte mechanismus podle elektrického schematu.
Překontrolujte správný pohyb uzávěru.

Montáž do svislé šachty PROMATECT L500

produkt byl zkoušen a schválen v následujících typech konstrukcí:
 • Promatect L500 ≥ 40 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ instalace: vestavěná 0/180°. Minimální mezi vzdálenosti oprávněn. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
 • Promatect L500 ≥ 50 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ instalace: vestavěná 0/180°. Minimální mezi vzdálenosti oprávněn. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
1

Sestavte rukávec pomocí sponek a umístěte sestavení rukávec do šachty a přichyťte sponkami.
Na hrany otvoru naneste adhesivní omítku typu Promacol S.

2

Sestavte rukávec pomocí sponek a umístěte sestavení rukávec do šachty a přichyťte sponkami.

Montáž do svislé šachty GEOFLAM (LIGHT) / GEOTEC

produkt byl zkoušen a schválen v následujících typech konstrukcí:
 • Geoflam ≥ 35 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ instalace: vestavěná 0/180°. Minimální mezi vzdálenosti oprávněn. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
 • Geoflam ≥ 45 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ instalace: vestavěná 0/180°. Minimální mezi vzdálenosti oprávněn. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
 • Geoflam Light ≥ 35 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ instalace: vestavěná 0/180°. Minimální mezi vzdálenosti oprávněn. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
 • Geotec ≥ 45 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ instalace: vestavěná 0/180°. Minimální mezi vzdálenosti oprávněn. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
1

Naneste na hrany otvoru adhesivní omítku typu PLACOL (v případě použití Geoflam) nebo GEOCOL (S) (pro Geotec).
V případe použití Geotec můžete rovněž sestavit rukávec použitím lepidla a šroubů Ø 5 x (2 x e) mm a připevnit sestavený rukávec do šachty pomocí lepidla a šroubů Ø 5 x (2 x e) mm po 100 mm.

Před utěsněním montážního rámečku otevřete 2 těsnící zátky na každém fitingu. Utěsněte montážní rámeček a potrubí pomocí koudele nebo (v případě použití Geotec) můžete rovněž použít otvoru v Geocol (S) a upevnit montážní rámeček pomocí šroubů Ø 5 x e mm. Dejte pozor, aby se rámeček nedeformoval. Dokončený otvor musí mít stejné rozměry jako montážní rámeček (Š+10) x (V+10) mm.
2

Naneste na hrany otvoru adhesivní omítku typu PLACOL (v případě použití Geoflam) nebo GEOCOL (S) (pro Geotec).

V případe použití Geotec můžete rovněž sestavit rukávec použitím lepidla a šroubů Ø 5 x (2 x e) mm a připevnit sestavený rukávec do šachty pomocí lepidla a šroubů Ø 5 x (2 x e) mm po 100 mm.

Montáž do svislé šachty TECNIVER

produkt byl zkoušen a schválen v následujících typech konstrukcí:
 • Tecniver ≥ 45 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ instalace: vestavěná 0/180°. Minimální mezi vzdálenosti oprávněn. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
 • Tecniver ≥ 50 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ instalace: vestavěná 0/180°. Minimální mezi vzdálenosti oprávněn. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
1

Naneste lepidlo CF GLUE na horní a křížné díly a mezi vodicí prvky a stěnu. Sešroubujte rukávec pomocí vrutů do dřeva Ø5 x 70mm s roztečí 150 mm.
Před utěsněním montážního rámečku otevřete 2 těsnící zátky na každém fitingu. Nejprve vyplňte otvor lepidlem CF GLUE. Přilepte montážní rámeček ke spoji a dbete na to, aby se nedeformoval. Dokončený otvor musí mít stejný rozměr, jako montážní rámeček (Š+10) x (V+10) mm.
2

Naneste lepidlo CF GLUE na horní a křížné díly a mezi vodicí prvky a stěnu. Sešroubujte rukávec pomocí vrutů do dřeva Ø5 x 70mm s roztečí 150 mm.

Montáž do svislé šachty GLASROC F V500

produkt byl zkoušen a schválen v následujících typech konstrukcí:
 • Glasroc F V500 ≥ 50 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ instalace: vestavěná 0/180°. Minimální mezi vzdálenosti oprávněn. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
1

Naneste lepidlo GLASROC F V500 na horní a křížné díly a mezi vodicí prvky a stěnu. Sešroubujte rukávec pomocí vrutů do dřeva Ø5 x 70mm s roztečí 150 mm.
Před utěsněním montážního rámečku otevřete 2 těsnící zátky na každém fitingu. Nejprve vyplňte otvor lepidlem GLASROC F V500. Přilepte montážní rámeček na vodicí elementy a dbejte na to, aby se nedeformoval. Dokončený otvor musí mít stejný rozměr, jako montážní rámeček (Š+10) x (V+10) mm.
2

Naneste lepidlo GLASROC F V500 na horní a křížné díly a mezi vodicí prvky a stěnu. Sešroubujte rukávec pomocí vrutů do dřeva Ø5 x 70mm s roztečí 150 mm.

Montáž do svislé šachty EXTHAMAT

produkt byl zkoušen a schválen v následujících typech konstrukcí:
 • Exthamat ≥ 30 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ instalace: vestavěná 0/180°. Minimální mezi vzdálenosti oprávněn. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
 • Exthamat ≥ 35 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ instalace: vestavěná 0/180°. Minimální mezi vzdálenosti oprávněn. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
1

Naneste na hrany otvoru adhesivní omítku.
Utěsněte spáry po odvodu klapky a otvoru pomocí minerální vaty a sádry.
Před utěsněním montážního rámečku otevřete 2 těsnící zátky na každém fitingu. Vyplňte prostor mezi montážním rámečkem a potrubím koudelí, dbete na to, aby se nedeformoval. Dokončený otvor musí mít stejný rozměr, jako montážní rámeček (Š+10) x (V+10) mm.
Naneste na hrany otvoru adhesivní omítku.
2

Naneste na hrany otvoru adhesivní omítku.
Utěsněte spáry po odvodu klapky a otvoru pomocí minerální vaty a sádry.

Montáž do svislé šachty DESENFIRE (HD/THD/STR)

produkt byl zkoušen a schválen v následujících typech konstrukcí:
 • Desenfire THD ≥ 25 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ instalace: vestavěná 0/180°. Minimální mezi vzdálenosti oprávněn. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
 • Desenfire HD ≥ 35 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ instalace: vestavěná 0/180°. Minimální mezi vzdálenosti oprávněn. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
 • Desenfire ≥ 45 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ instalace: vestavěná 0/180°. Minimální mezi vzdálenosti oprávněn. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
1

Na hrany otvoru naneste adhesivní omítku, typ FACILIS.
Utěsněte spáry po odvodu klapky a otvoru pomocí minerální vaty a sádry.
Před utěsněním montážního rámečku otevřete 2 těsnící zátky na každém fitingu. Vyplňte prostor mezi montážním rámečkem a potrubím koudelí, dbete na to, aby se nedeformoval. Dokončený otvor musí mít stejný rozměr, jako montážní rámeček (Š+10) x (V+10) mm.
2

Na hrany otvoru naneste adhesivní omítku, typ FACILIS.
Utěsněte spáry po odvodu klapky a otvoru pomocí minerální vaty a sádry.

Zakončení

1
Horní díl uzávěru se skládá z desky ze sádrokartonu, kterou je možné upravit podle okolních stěn (barva, tapeta).
Nátěr barvy může být nanesen na neexponovanou stranu uzávěru a rámečku; tapeta může být na vnější straně uzávěru.
Krycí deska ze sádrokartonu: vyplňte otvory po vrutech vhodnou sádrou. Nechte zaschnout a obruste. Naneste základní nátěr vhodný pro sádrokarton.
Profil anodizovaného hliníku: aplikujte základovou barvu vhodnou na kovy. Ve verzi PRIM je rámeček již opatřen nátěrem základovou barvou, připraven na finální nátěr.
Jakmile je základový nátěr suchý, pokračujte vrchním nátěrem (nebo tapetou).
Pozor: nevyplňujte a nezakrývejte spoj mezi krycí deskou a hliníkovým profilem, aby se mohl uzávěr volně pohybovat.
Varianty ATOUT RAL9010 / ALU (není dostupné pro modely určené pro stropní montáž (P)) a PRIM zohledňují finální dokončení. S variantou ATOUT RAL9010 / ALU je uzávěr dodán v konečném provedení, bíle lakovaný nebo hliníkový. S variantou PRIM je profil opatřen nátěrem základovou barvou.

Obecné poznámky

 • Produkt musí být instalována v souladu se zkušebním protokolem a montážní příručkou.
 • Šachta musí být instalována v souladu s klasifikačním protokolem dodaného výrobcem.
 • Orientace osy: viz prohlášení o vlastnostech.