CU-LT - Optimalizovaná čtyřhranná požární klapka s odolností až 120 minut.

Optimalizovaná čtyřhranná požární klapka s požární odolností až 120 minut, k dispozici již od nejmenších průměrů (již od 100 mm na výšku). Díky tenkému listu klapky a převodům umístěným vně těla lze zaručit minimální tlakové ztráty.

CU-LT

Optimalizovaná čtyřhranná požární klapka s požární odolností až 120 minut, k dispozici již od nejmenších průměrů (již od 100 mm na výšku). Díky tenkému listu klapky a převodům umístěným vně těla lze zaručit minimální tlakové ztráty.

výhody

  • Snadná montáž
  • Optimální volný průchod vzduchu a minimální tlakové ztráty
  • Optimální akustický výkon
  • Rychlejší stavba
  • Vzduchotěsnost třídy C podle EN1751
K tomuto produktu konfigurace

CU-LT-L500

CU-LT klapka s prodloužením tunelového pláště na straně stěny, pro usnadnění spojení s potrubím, když je opěrná konstrukce tlustší než 100 mm.

výhody

  • Snadná montáž
  • Optimální volný průchod vzduchu a minimální tlakové ztráty
  • Optimální akustický výkon
  • Rychlejší stavba
  • Vzduchotěsnost třídy C podle EN1751
K tomuto produktu konfigurace