Ontroking

Rook wordt als minstens even gevaarlijk beschouwd als vuur.

Ontrokingsoplossingen zijn ontworpen om rook en hitte af te voeren in geval van brand, zodat een rookvrije zone gecreëerd wordt met een goedezichtbaarheid om personen te kunnen evacueren. 

De ontrokingsluiken en -kleppen van Rf-Technologies zijn normaal dicht en gaan plaatselijk open in geval van brand.