Rookbeheersingsklep

Rookbeheersingskleppen worden gebruikt voor de ontroking van horizontale circulaties of van een andere ruimte in een gebouw. Ze openen plaatselijk om rook in geval van brand af te voeren terwijl ze de brandweerstand behouden in de stand-by positie (gesloten).

Hoe werkt een rookbeheersingsklep?

Rook wordt als minstens even gevaarlijk beschouwd als vuur.
Ontrokingsoplossingen zijn ontworpen om rook en hitte af te voeren in geval van brand, zodat een rookvrije zone gecreëerd wordt met een goede zichtbaarheid om personen te kunnen evacueren. De ontrokingsluiken en -kleppen van Rf-Technologies zijn normaal dicht en gaan plaatselijk open in geval van brand.

  1. Rookbeheersingskleppen en –luiken zijn geïnstalleerd in (of aangesloten op) ontrokingsschachten en zijn gesloten in wachtstand.
  2. Het openen wordt aangestuurd door de brandcentrale die een signaal stuurt naar het mechanisme.
    De onderste klep trekt verse lucht binnen terwijl de rook langs de bovenste klep wordt afgevoerd.