KAMOUFLAGE MP 1V60 - Installatie

Bediening: manuele opening

1
Haal de afsluitdop uit de opening in de deur. Gebruik hiervoor het haakje met sleutelring geleverd bij het product. Eventueel kunt u dit hulpmiddel door zijn ring aan de sleutel hangen.
2
Ontgrendeling 1V
Draai de sleutel 20° in tegenwijzerzin en duw de deur in zijn open positie.

Bediening: manuele sluiting

1
Draai de sleutel 20° in tegenwijzerzin. Duw de aandrijfarm in de richting van de pijl en trek de deur in zijn gesloten positie.
2
Draai de sleutel 15° in wijzerzin. De sleutel blokkeert in het slot en de deur kan in het slot getrokken worden.

Elektrische aansluiting

1
De elektrische aansluiting kan gebeuren via de 2 hoeken van de klep aan scharnierzijde.
2
Doorboor het vuurvast materiaal ter hoogte van de uitsparing in de gekozen hoek(en). Het metalen deel is reeds uitgespaard.
3
Prik de opening door in het aansluitingscompartiment. Monteer de bijgeleverde kabel-tule.
4
Voer de bedrading door de geboorde opening. Gebruik de meegeleverde beschermmouw (1), clipsen (2) en trekontlasting (3) om de bedrading te bevestigen aan de kader. Voer de bedrading door de tule (4) in het aansluit compartiment en sluit aan volgens het aansluitschema.
Opgelet: na het trekken en bevestigen van de kabels, is het nodig om het geboorde gat in de vuurvaste platen af te dichten rond de elektrische kabels met brandwerende mastieklijm (bijv. BCM).

Positie in het kanaal

1
De luiken worden op een kraag bevestigd. Deze kan worden geplaatst ofwel in het kanaal, in de as van het kanaal, buiten het kanaal of de kanaaluitbreiding.
3
Om op lange termijn scheuren rond de opening te voorkomen, mag een afwerklaag (gipskartonplaten, (cellen)beton, massieve constructie) toegevoegd worden tussen de inbouwkader en de opening.

Schokdemper voor het deurtje

1
Schokdemper (schuim) wordt standaard geleverd met het luik en kan aan de binnenzijde van het deurtje worden bevestigd om te voorkomen dat deze tijdens het openen tegen de wand van het kanaal botst.
2
Zorg ervoor dat dit blok op de juiste afmetingen wordt gesneden, zodat de terugslagbeveiliging wordt geactiveerd bij het openen van de deur.

Plaatsing in verticaal kanaal beton met inbouwkader

Het product werd getest en goedgekeurd in:
 • Beton ≥ 90 mm | EI 60 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 60 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Metselwerk, betonblokken, beton ≥ 100 mm | EI 60 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 60 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Beton ≥ 90 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Metselwerk, betonblokken, beton ≥ 100 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Metselwerk, betonblokken, beton ≥ 100 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
1
In geval van het vastschroeven van de inbouwkader:
Maak een opening met afmeting (B+20) x (H+20) mm.
In geval van het vastmetselen van de inbouwkader:
Maak een opening met afmeting (B+20) x (H+20) tot (B+100) x (H+100) mm.
2
De inbouwkader moet altijd met schroeven en pluggen aan het betonnen kanaal vastgemaakt worden. Gebruik hiervoor Ø6 x minimum 60 mm, staal of roestvast staal.
Voor een opening met afmetingen tot (B+20) x (H+20) mm:
Twee bevestigingsplaatjes zijn voorzien aan onder en bovenzijde van de inbouwkader: plooi deze tegen het kanaal en zet de inbouwkader vast in de opening met 4 schroeven Ø6 x 60 mm. Deze schroeven kunnen in een van de daarvoor bestemde openingen in de plaatjes worden bevestigd, afhankelijk van de dikte van de kanaalwand. Zorg ervoor dat de inbouwkader hierbij niet vervormt. De afgewerkte opening moet dezelfde afmetingen hebben als de inbouwkader (B+10) x (H+10) mm.
Voor een opening met afmetingen tot (B+100) x (H+100) mm:
Breng mortel aan rond de opening om de opening naar de buitenafmetingen van de inbouwkader te verkleinen. Ga dan verder zoals hierboven vermeld om de inbouwkader aan de opening vast te maken. Zorg ervoor dat de ruimte tussen kader en opening volledig is afgedicht met mortel.
De mortel moet volledig uitdrogen vooraleer de klep aan de inbouwkader wordt vastgemaakt.
3
Leg de schroeven, die op een van de dwarslatten zijn bevestigd, opzij. Schroef vervolgens de 4 dwarslatjes van de inbouwkader los en plooi de 8 bevestigingsplaatjes in de kader.
In het geval van de EASY-KGC ME/MP inbouwkader, vouw het valbeveiligingsrooster in het kanaal open (90°).
4
Verdraai de vier vastzettingsplaatjes op het luik 90° naar de opstaande stand.
5
Open het luik en positioneer het in de inbouwkader.
Schroef het luik vast op de inbouwkader met de 4 meegeleverde schroeven, zoals aangegeven op de tekening. Bij het aandraaien van de schroeven wordt het luik tegen de wand aangedrukt. Het is ook mogelijk om de hoek van het luik t.o.v. de inbouwkader licht te corrigeren.
Sluit het mechanisme aan volgens het aansluitschema.
Opgelet: Het laten aansluiten van de kader op een niet vlakke ondergrond kan leiden tot vervorming van deze kader. Ga na of de speling tussen de kader en het deurblad nog aanvaardbaar is.
Test de goede werking van de klep.

Plaatsing in verticaal kanaal beton zonder inbouwkader

Het product werd getest en goedgekeurd in:
 • Beton ≥ 90 mm | EI 60 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 60 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Metselwerk, betonblokken, beton ≥ 100 mm | EI 60 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 60 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Beton ≥ 90 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Metselwerk, betonblokken, beton ≥ 100 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Metselwerk, betonblokken, beton ≥ 100 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
1
Verdraai de vier vastzettingsplaatjes op het luik 90° naar de opstaande stand.
De bevestigingsplaatjes worden niet gebruikt bij een installatie zonder inbouwkader.
2

Maak een opening met afmeting (B+10) x (H+10) mm.
Bevestig de klep in de opening met 4 schroeven en pluggen Ø6 x 40 mm.
Sluit het mechanisme aan volgens het aansluitschema.
Test de goede werking van de klep.

Plaatsing in verticaal kanaal met inbouwkader: algemene richtlijnen voor alle types kanalen (behalve beton)

1
Maak een opening met afmeting (B+A) x (H+A) mm. A = 2 x dikte kraag (e) + 20 mm.
Plaats een kraag uit hetzelfde materiaal en dezelfde dikte als het kanaal (dikte e) met een diepte van minimum 125 mm in de opening.
Maak de inbouwkader vast en dicht af volgens de details per type kanaal hierna.
2
Twee bevestigingsplaatjes zijn voorzien aan onder en bovenzijde van de inbouwkader: plooi deze tegen de schacht. Indien de EASY-KAP wordt geschroefd, bevestig hem vast aan de kraag met spaanplaatschroeven (Ø 6 x e) mm. Deze schroeven kunnen in een van de daarvoor bestemde openingen worden bevestigd, afhankelijk van de diepte van de kraag.
Zorg ervoor dat de inbouwkader hierbij niet vervormt. De afgewerkte opening moet dezelfde afmetingen hebben als de inbouwkader (B+10) x (H+10) mm.
3
Leg de schroeven, die op een van de dwarslatten zijn bevestigd, opzij. Schroef vervolgens de 4 dwarslatjes van de inbouwkader los en plooi de 8 bevestigingsplaatjes in de kader.
In het geval van de EASY-KGC ME/MP inbouwkader, vouw het valbeveiligingsrooster in het kanaal open (90°).
4
Verdraai de vier vastzettingsplaatjes op het luik 90° naar de opstaande stand.
5
Open het luik en positioneer het in de inbouwkader.
Schroef het luik vast op de inbouwkader met de 4 meegeleverde schroeven, zoals aangegeven op de tekening. Bij het aandraaien van de schroeven wordt het luik tegen de wand aangedrukt. Het is ook mogelijk om de hoek van het luik t.o.v. de inbouwkader licht te corrigeren.
Sluit het mechanisme aan volgens het aansluitschema.
Opgelet: Het laten aansluiten van de kader op een niet vlakke ondergrond kan leiden tot vervorming van deze kader. Ga na of de speling tussen de kader en het deurblad nog aanvaardbaar is.
Test de goede werking van de klep.

Plaatsing in verticaal kanaal (zonder inbouwkader): algemene richtlijnen voor alle types kanalen (behalve beton)

1
Verdraai de vier vastzettingsplaatjes op het luik 90° naar de opstaande stand.
De bevestigingsplaatjes worden niet gebruikt bij een installatie zonder inbouwkader.
2
Maak een opening met afmeting (B+A) x (H+A) mm. A = 2 x dikte kraag (e) + 10 mm.
Plaats een kraag uit hetzelfde materiaal en dezelfde dikte als het kanaal (dikte e) met een diepte van minimum 125 mm in de opening.
Plaats het luik in de opening.
Zorg ervoor dat de kabels in dit stadium niet klem komen te zitten.
Bevestig de klep in de opening met 4 schroeven Ø6 x 40 mm.
Opgelet: zorg ervoor dat de schroeven niet uitsteken voorbij de dikte van de kraag!
Sluit het mechanisme aan volgens het aansluitschema.
Test de goede werking van de klep.

Plaatsing in verticaal kanaal PROMATECT L500 met inbouwkader

Het product werd getest en goedgekeurd in:
 • Promatect L500 ≥ 30 mm | EI 60 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 60 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Promatect L500 ≥ 40 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Promatect L500 ≥ 50 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
1
Niet de kraagonderdelen aan elkaar en bevestig de kraag aan de kanaalwand met nietjes.
Voorzie de groeven van de opening van plaasterlijm type Promacol S.
Schroef de inbouwkader vast aan de kraag met spaanplaatschroeven (Ø 6 x e)mm. Twee bevestigingsplaatjes zijn voorzien aan onder en bovenzijde van de inbouwkader: plooi deze tegen de kraag. Dicht de inbouwkader af met Promacol S. Zorg ervoor dat de inbouwkader hierbij niet vervormt. De afgewerkte opening moet dezelfde afmetingen hebben als de inbouwkader (B+10) x (H+10) mm.

Plaatsing in verticaal kanaal PROMATECT L500 (zonder inbouwkader)

Het product werd getest en goedgekeurd in:
 • Promatect L500 ≥ 30 mm | EI 60 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 60 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Promatect L500 ≥ 40 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Promatect L500 ≥ 50 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
1
Niet de kraagonderdelen aan elkaar en bevestig de kraag aan de kanaalwand met nietjes.

Plaatsing in verticaal kanaal GEOFLAM (LIGHT) / GEOTEC met inbouwkader

Het product werd getest en goedgekeurd in:
 • Geoflam ≥ 30 mm | EI 60 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 60 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Geotec ≥ 30 mm | EI 60 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 60 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Geoflam ≥ 35 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Geoflam ≥ 45 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Geoflam Light ≥ 35 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Geotec ≥ 45 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
1
Voorzie de groeven van de opening van plaasterlijm type PLACOL (indien Geoflam) of GEOCOL (S) (indien Geotec).
Bij gebruik van Geotec kan u ook de kraag zelf en aan de kanaalwand bevestigen met lijm en schroeven Ø 5 x (2 x e) mm in stappen van 100 mm.
Dicht de naden tussen de opstaande en dwarse balken en tussen de kraag en de kanaalwand af met een mengsel van plaaster en vlas of met GEOCOL (S) (indien Geotec).
Twee bevestigingsplaatjes zijn voorzien aan onder en bovenzijde van de inbouwkader: plooi deze tegen de schacht. Voorzie de opening van een mengsel van plaaster en vlas of GEOCOL (S) en bevestig met schroeven van Ø 5 x e mm (indien Geotec) om de inbouwkader te monteren. Zorg ervoor dat de inbouwkader hierbij niet vervormt. De afgewerkte opening moet dezelfde afmetingen hebben als de inbouwkader (B+10) x (H+10) mm.

Plaatsing in verticaal kanaal GEOFLAM (LIGHT) / GEOTEC (zonder inbouwkader)

Het product werd getest en goedgekeurd in:
 • Geoflam ≥ 30 mm | EI 60 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 60 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Geotec ≥ 30 mm | EI 60 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 60 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Geoflam ≥ 35 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Geoflam ≥ 45 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Geoflam Light ≥ 35 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Geotec ≥ 45 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
1
Voorzie de groeven van de opening van plaasterlijm type PLACOL (indien Geoflam) of GEOCOL (S) (indien Geotec).
Dicht de naden tussen de opstaande en dwarse balken en tussen de kraag en de kanaalwand af met een mengsel van plaaster en vlas of met GEOCOL (S) (indien Geotec).
Bij gebruik van Geotec kan u ook de kraag zelf en aan de kanaalwand bevestigen met lijm en schroeven Ø 5 x (2 x e) mm in stappen van 100 mm.

Plaatsing in verticaal kanaal TECNIVER met inbouwkader

Het product werd getest en goedgekeurd in:
 • Tecniver ≥ 35 mm | EI 60 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 60 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Tecniver ≥ 45 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Tecniver ≥ 50 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
1
Lijm de naden tussen de opstaande en dwarse balken en tussen de kraag en de kanaalwand met lijm type CF GLUE. Bevestig de kraag met spaanplaatschroeven van Ø5 x 70 mm in stappen van 150 mm.
Twee bevestigingsplaatjes zijn voorzien aan onder en bovenzijde van de inbouwkader: plooi deze tegen de schacht. Voorzie de opening van lijm CF GLUE en lijm de inbouwkader vast in de opening. Zorg ervoor dat de inbouwkader hierbij niet vervormt. De afgewerkte opening moet dezelfde afmetingen hebben als de inbouwkader (B+10) x (H+10) mm.

Plaatsing in verticaal kanaal TECNIVER (zonder inbouwkader)

Het product werd getest en goedgekeurd in:
 • Tecniver ≥ 35 mm | EI 60 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 60 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Tecniver ≥ 45 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Tecniver ≥ 50 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
1
Lijm de naden tussen de opstaande en dwarse balken en tussen de kraag en de kanaalwand met lijm type CF GLUE. Bevestig de kraag met spaanplaatschroeven van Ø5 x 70 mm in stappen van 150 mm.

Plaatsing in verticaal kanaal GLASROC F V500 met inbouwkader

Het product werd getest en goedgekeurd in:
 • Glasroc F V500 ≥ 35 mm | EI 60 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 60 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Glasroc F V500 ≥ 50 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
1
Lijm de naden tussen de opstaande en dwarse balken en tussen de kraag en de kanaalwand met lijm type GLASROC F V500. Bevestig de kraag met spaanplaatschroeven van Ø5 x 70 mm in stappen van 150 mm.
Twee bevestigingsplaatjes zijn voorzien aan onder en bovenzijde van de inbouwkader: plooi deze tegen het kanaal. Voorzie de opening van lijm GLASROC F V500 en lijm de inbouwkader vast in de opening. Zorg ervoor dat de inbouwkader hierbij niet vervormt. De afgewerkte opening moet dezelfde afmetingen hebben als de inbouwkader (B+10) x (H+10) mm.

Plaatsing in verticaal kanaal GLASROC F V500 (zonder inbouwkader)

Het product werd getest en goedgekeurd in:
 • Glasroc F V500 ≥ 35 mm | EI 60 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 60 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Glasroc F V500 ≥ 50 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
1
Lijm de naden tussen de opstaande en dwarse balken en tussen de kraag en de kanaalwand met lijm type GLASROC F V500. Bevestig de kraag met spaanplaatschroeven van Ø5 x 70 mm in stappen van 150 mm.

Plaatsing in verticaal kanaal EXTHAMAT met inbouwkader

Het product werd getest en goedgekeurd in:
 • Exthamat ≥ 25 mm | EI 60 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 60 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Exthamat ≥ 30 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Exthamat ≥ 35 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
1
Voorzie de groeven van de opening van plaasterlijm.
Dicht de naden tussen de opstaande en dwarse balken en tussen de kraag en de kanaalwand af met een mengsel van plaaster en vlas.
Twee bevestigingsplaatjes zijn voorzien aan onder en bovenzijde van de inbouwkader: plooi deze tegen het kanaal. Voorzie de opening van een mengsel van plaaster en vlas om de inbouwkader te monteren. Zorg ervoor dat de inbouwkader hierbij niet vervormt. De afgewerkte opening moet dezelfde afmetingen hebben als de inbouwkader (B+10) x (H+10) mm.

Plaatsing in verticaal kanaal EXTHAMAT (zonder inbouwkader)

Het product werd getest en goedgekeurd in:
 • Exthamat ≥ 25 mm | EI 60 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 60 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Exthamat ≥ 30 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Exthamat ≥ 35 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
1
Voorzie de groeven van de opening van plaasterlijm.
Dicht de naden tussen de opstaande en dwarse balken en tussen de kraag en de kanaalwand af met een mengsel van plaaster en vlas.

Plaatsing in verticaal kanaal DESENFIRE (HD/THD/STR) met inbouwkader

Het product werd getest en goedgekeurd in:
 • Desenfire HD ≥ 25 mm | EI 60 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 60 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Desenfire THD ≥ 25 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Desenfire HD ≥ 35 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Desenfire ≥ 45 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
1
Voorzie de groeven van de opening van plaasterlijm, type FACILIS.
Dicht de naden tussen de opstaande en dwarse balken en tussen de kraag en de kanaalwand af met een mengsel van plaaster en vlas.
Twee bevestigingsplaatjes zijn voorzien aan onder en bovenzijde van de inbouwkader: plooi deze tegen het kanaal. Voorzie de opening van een mengsel van plaaster en vlas om de inbouwkader te monteren. Zorg ervoor dat de inbouwkader hierbij niet vervormt. De afgewerkte opening moet dezelfde afmetingen hebben als de inbouwkader (B+10) x (H+10) mm.

Plaatsing in verticaal kanaal DESENFIRE (HD/THD/STR) (zonder inbouwkader)

Het product werd getest en goedgekeurd in:
 • Desenfire HD ≥ 25 mm | EI 60 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 60 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Desenfire THD ≥ 25 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Desenfire HD ≥ 35 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
 • Desenfire ≥ 45 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 C10000 AA multi | Kamouflage 120 MP | Installatiemethode: op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan. | 350x385 mm ≤ Kamouflage 1V MP ≤ 700x1075 mm
1
Voorzie de groeven van de opening van plaasterlijm, type FACILIS.
Dicht de naden tussen de opstaande en dwarse balken en tussen de kraag en de kanaalwand af met een mengsel van plaaster en vlas.

Plaatsing met minimale tussenafstanden

1
De luiken mogen op minimale tussenafstand gemonteerd worden boven of naast elkaar, indien ze gemonteerd zijn in aparte kragen uit kanaalmateriaal met de gewenste brandweerstand. Het is aangeraden om de configuratie niet groter dan 4 x 2 (B x H) te maken.
2
Als meerdere luiken op minimale tussenafstand gemonteerd worden, dan moeten de draag- en versterkingspunten van het kanaal worden aangepast in verhouding tot het toegenomen gewicht. De plaatsing van het kanaal dient steeds te gebeuren conform het classificatierapport van de kanaalfabrikant.
3
Bij montage van meer dan 2 luiken in een betonnen kanaal is het nodig om een doorlopende wapening te voorzien in de verticale kolommen van minimum 4 x Ø 8 mm.

Afwerking

1
Met de optie ATOUT RAL9010 kan het luik gemakkelijker afgewerkt worden. U kan de gelakte frontplaat demonteren door de bouten onderaan en bovenaan los te schroeven aan de kant van de scharnieren. Daarna kan u de plaat wegschuiven in de richting van de scharnieren.

Algemene opmerkingen

 • De plaatsing dient steeds te gebeuren conform het installatievoorschrift en het classificatierapport.
 • De plaatsing van de schacht dient steeds te gebeuren conform het classificatierapport van de fabrikant.
 • Stand van de as: zie prestatieverklaring.
 • Vermijd obstructie van aansluitende rookbeheersingskanalen.
 • Kijk na of het klepblad vrij kan bewegen.
 • Rf-t rookbeheersingskleppen mogen geplaatst worden in rookbeheersingskanalen die, naar gelang het geval, getest werden volgens EN 1366-8 en EN 1366-9, en die gemaakt zijn uit gelijksoortig materiaal met een brandweerstand, dikte en dichtheid gelijk aan of groter dan deze van het geteste materiaal.
 • Opgelet: tijdens de plaatsing moet het product voorzichtig behandeld worden en beschermd blijven tegen afdichtingsproducten.
 • Opgelet: voor het opstarten van het systeem moeten stof en vuil verwijderd worden.
 • Opgelet: hou rekening met de minimale vrije ruimte bij het openen van het klepblad in een rookbeheersingskanaal.