SCV+ - Brandbackspjäll med slutventil.

Brandbackspjäll med slutventil (SCV+) eller med förlängt hölje (SC+L) för installation vid kanaländen. Brandbeständighet upp till 120 minuter.

SCV+60

Cirkulärt brandbackspjäll med ventilationsventil med brandbeständighet på 60 minuter.

fördelar

  • Enkel att installera
  • Inget utrymme försvinner vid väggenomföringen
Till denna produkt

SC+60L

Brandbackspjäll med förlängt hölje för att möjliggöra installation av en valfri ventil, även i galvaniserat eller rostfritt stål (ingår ej) för installation vid kanalens ände.

fördelar

  • Enkel att installera
  • Inget utrymme försvinner vid väggenomföringen
Till denna produkt

SCV+90

Cirkulärt brandbackspjäll med ventilationsventil med brandbeständighet på 90 minuter.

fördelar

  • Enkel att installera
  • Inget utrymme försvinner vid väggenomföringen
Till denna produkt

SCV+120

Cirkulärt brandbackspjäll med ventilationsventil med brandbeständighet på 120 minuter.

fördelar

  • Enkel att installera
  • Inget utrymme försvinner vid väggenomföringen
Till denna produkt