CR2 - Cirkulära brand/brandgasspjäll för stora dimensioner.

Cirkulärt brand/brandgasspjäll som finns i stora dimensioner (upp till 630 mm) med brandmotstånd upp till 120 minuter.

CR2

Cirkulärt brand/brandgasspjäll som finns i stora dimensioner (upp till 630 mm) med brandmotstånd upp till 120 minuter.

fördelar

  • Stora dimensioner
Till denna produkt

CR2-L500

CR2 spjäll med en höljesförlängning vid väggsidan, för att underlätta anslutning till kanal när väggkonstruktionen är tjockare än 100 mm.

fördelar

  • Stora dimensioner
Till denna produkt