CU2-L500 - Montering

Montering med minsta avstånd till ett annat brand/brandgasspjäll eller till vägg/tak

1
Princip
Enligt europeisk teststandard måste brand/brandgasspjäll monteras på ett minsta avstånd på 75 mm från angränsande vägg och 200 mm från ett annat spjäll, såvida inte lösningen har testats med kortare avstånd. Rf-t-brand/brandgasspjäll har bra testresultat och kan monteras i en vertikal eller horisontell stödkonstruktion, på avstånd mindre än minsta avstånd som är standard.
Minsta avstånd mellan rektangulära spjäll är 50 mm. Mellan spjäll och vägg/golv/tak är minsta avstånd 25 mm.
2
Certifierad lösning
För brand/brandgasspjäll löser du det så här: A: Universaltätning för minsta avstånd; B: Tätning som uppfyller kraven i befintliga klassifikationer (prestandadeklaration).
A. Vid minsta avstånd placeras en stenullsskiva 150 kg/m³ mellan spjäll och vägg eller tak till ett djup av 400 mm (till exempel, 100 mm vägg får ett utstick av 150 mm isolering vardera sida väggen).
Tätningen appliceras längs brandspjällets/spjällens hela längd/bredd.
Den här tätningen appliceras också mellan rektangulära spjäll monterade på ett minsta avstånd från varandra (50 till 200 mm). När spjället har monterats med ett avstånd på 25 mm från ett golv/tak, kan stenullsskivorna med hög täthet ersättas med standardstenull 40 kg/m³, komprimerat minst 40 %.
B: Tätning som uppfyller kraven i befintliga klassifikationer (prestandadeklaration).
Det finns mer information om varje vägg/tätningskombination under motsvarande rubrik i den här monteringsguiden.
3
Begränsningar
Montören kan fritt välja riktning på bladaxeln: horisontell eller vertikal axel.
Max två rektangulära spjäll kan monteras vertikalt eller horisontellt med minsta avstånd från varandra, dock max fyra spjäll totalt.
Beakta begränsningar hos respektive tätningsmaterial vid flertal spjäll. Den här informationen finns på tillverkarens sida.

Montering i betongvägg/golv

Produkten testades och godkändes i:
 • Lättbetong ≥ 100 mm | EI 120 (ve i o) S - (500 Pa) | Gips | Typ av installation: inbyggd 0/180°. Minimala avstånd godkänt. | 200x200 mm ≤ CU2 ≤ 1500x1000 mm
 • Lättbetong ≥ 150 mm | EI 120 (ho i o) S - (500 Pa) | Murbruk | Typ av installation: inbyggd 0/90/180/270°. Minimala avstånd godkänt. | 200x200 mm ≤ CU2 ≤ 1500x1000 mm
 • Lättbetong ≥ 100 mm | EI 120 (ve i o) S - (500 Pa) | Murbruk | Typ av installation: inbyggd 0/90/180/270°. Minimala avstånd godkänt. | 200x200 mm ≤ CU2 ≤ 1200x800 mm
 • Lättbetong ≥ 100 mm | EI 60 (ve i o) S - (500 Pa) | Murbruk / Gips | Typ av installation: inbyggd 90-270°. Minimala avstånd godkänt. | 1200x800 mm < CU2 ≤ 1500x1000 mm
 • Lättbetong ≥ 100 mm | EI 90 (ve i o) S - (300 Pa) | Murbruk | Typ av installation: inbyggd 0/90/180/270°. Minimala avstånd godkänt. | 1200x800 mm < CU2 ≤ 1500x800 mm
 • Lättbetong ≥ 100 mm | E 120 (ve i o) S - (500 Pa) | Murbruk / Gips | Typ av installation: inbyggd 90-270°. Minimala avstånd godkänt. | 1200x800 mm < CU2 ≤ 1500x1000 mm
4
Spjällen kan installeras med ett minsta avstånd från angränsande golv/tak (≥ 25 mm), från en angränsande vägg eller från ett annat spjäll (≥ 50 mm).
5
Gör erforderliga öppningar (nominell bredd + 100 mm) x (nominell längd + 100 mm) i väggen.
6
Montera spjällen i öppningarna.
Placera täckskivor av stenull (150 kg/m³) till ett djup av 400 mm (150 mm på var sida om väggen).
Tätningen appliceras längs brandspjällets/spjällens hela längd/bredd.
När spjället har monterats med ett avstånd på 25 mm från ett golv/tak, kan stenullsskivorna ersättas med standardstenull 40 kg/m³, komprimerat med minst 40 %.
7
Täta resten av öppningen med standardmurbruk eller -gips (efterlagning med gips endast för vägg).

Montering i flexibel vägg (Gipsvägg med stålreglar)

Produkten testades och godkändes i:
 • Stålregel med gipsskiva A (EN 520) ≥ 100 mm | EI 90 (ve i o) S - (500 Pa) | Stenull ≥ 40 kg/m³ + täckplattor | Typ av installation: inbyggd 0/180°. Minimala avstånd godkänt. | 200x200 mm ≤ CU2 ≤ 1200x800 mm
 • Gipsvägg typ F (EN520) med stålreglar ≥ 100 mm | EI 90 (ve i o) S - (500 Pa) | Stenull ≥ 40 kg/m³ + täckplattor | Typ av installation: inbyggd 0/180°. Minimala avstånd godkänt. | 200x200 mm ≤ CU2 ≤ 1200x800 mm
 • Gipsvägg typ F (EN520) med stålreglar ≥ 100 mm | EI 90 (ve i o) S - (300 Pa) | Stenull ≥ 40 kg/m³ + täckplattor | Typ av installation: inbyggd 0/180°. Minimala avstånd godkänt. | 1200x800 mm < CU2 ≤ 1500x800 mm
 • Gipsvägg typ F (EN520) med stålreglar ≥ 100 mm | E 120 (ve i o) S - (300 Pa) | Stenull ≥ 40 kg/m³ + täckplattor | Typ av installation: inbyggd 0/180°. Minimala avstånd godkänt. | 1200x800 mm < CU2 ≤ 1500x800 mm
5
Spjällen kan installeras med ett minsta avstånd från angränsande golv/tak (≥ 25 mm), från en angränsande vägg eller från ett annat spjäll (≥ 50 mm).
6
Montera horisontella och vertikala reglar runt öppningen.
Montera spjällen.
7
Montera spjällen i öppningarna.
Placera täckskivor av stenull (150 kg/m³) till ett djup av 400 mm (150 mm på var sida om väggen).
Tätningen appliceras längs brandspjällets/spjällens hela längd/bredd.
När spjället har monterats med ett avstånd på 25 mm från ett golv/tak, kan stenullsskivorna ersättas med standardstenull 40 kg/m³, komprimerat med minst 40 %.
8
Täta resten av öppningen med standardstenull 40 kg/m³ över hela väggens tjocklek.
9
Placera täckplattor (gipsplattor) ytterst på båda sidor.
Försegla utrymmet mellan gipsplattorna med fogmassa.

Montering i flexibel vägg (Gipsvägg med stålreglar), försegling gips

Produkten testades och godkändes i:
 • Gipsvägg typ F (EN520) med stålreglar ≥ 100 mm | EI 120 (ve i o) S - (500 Pa) | Gips | Typ av installation: inbyggd 0/180°. Minimala avstånd godkänt. | 200x200 mm ≤ CU2 ≤ 1500x1000 mm
 • Stålregel med gipsskiva A (EN 520) ≥ 100 mm | EI 90 (ve i o) S - (500 Pa) | Gips | Typ av installation: inbyggd 0/180°. Minimala avstånd godkänt. | 200x200 mm ≤ CU2 ≤ 1200x800 mm
4
Spjällen kan installeras med ett minsta avstånd från angränsande golv/tak (≥ 25 mm), från en angränsande vägg eller från ett annat spjäll (≥ 50 mm).
5
Montera horisontella och vertikala reglar runt öppningen.
Montera spjällen.
6
Montera spjällen i öppningarna.
Placera täckskivor av stenull (150 kg/m³) till ett djup av 400 mm (150 mm på var sida om väggen).
Tätningen appliceras längs brandspjällets/spjällens hela längd/bredd.
När spjället har monterats med ett avstånd på 25 mm från ett golv/tak, kan stenullsskivorna ersättas med standardstenull 40 kg/m³, komprimerat med minst 40 %.
7
Täta resten av öppningen (50 mm) med standardgips över hela väggens tjocklek.

Montering i gipsblock vägg

Produkten testades och godkändes i:
 • Gipsblock ≥ 100 mm | EI 120 (ve i o) S - (500 Pa) | Gipslim | Typ av installation: inbyggd 0/180°. Minimala avstånd godkänt. | 200x200 mm ≤ CU2 ≤ 1500x1000 mm
 • Gipsblock ≥ 70 mm | EI 120 (ve i o) S - (500 Pa) | Gipslim | Typ av installation: inbyggd 0/180°. Minimala avstånd godkänt. | 200x200 mm ≤ CU2 ≤ 1200x800 mm
4
Spjällen kan installeras med ett minsta avstånd från angränsande golv/tak (≥ 25 mm), från en angränsande vägg eller från ett annat spjäll (≥ 50 mm).
5
Gör erforderliga öppningar (nominell bredd + 100 mm) x (nominell längd + 100 mm) i väggen.
6
Montera spjällen i öppningarna.
Placera täckskivor av stenull (150 kg/m³) till ett djup av 400 mm (150 mm på var sida om väggen).
Tätningen appliceras längs brandspjällets/spjällens hela längd/bredd.
När spjället har monterats med ett avstånd på 25 mm från ett golv/tak, kan stenullsskivorna ersättas med standardstenull 40 kg/m³, komprimerat med minst 40 %.
7
Täta resten av öppningen (50 mm) med konstruktionslim över hela väggens tjocklek.

Montering i gipsvägg/betongvägg, tätning med stenullsskivor med beläggning.

Produkten testades och godkändes i:
 • Lättbetong ≥ 100 mm | EI 90 (ve i o) S - (300 Pa) | Stenull + beläggning ≥ 140 kg/m³ | Typ av installation: inbyggd 0/90/180/270°. Minimala avstånd godkänt. | 200x200 mm ≤ CU2 ≤ 1200x800 mm
 • Stålregel med gipsskiva A (EN 520) ≥ 100 mm | EI 60 (ve i o) S - (300 Pa) | Stenull + beläggning ≥ 140 kg/m³ | Typ av installation: inbyggd 0/90/180/270°. Minimala avstånd godkänt. | 200x200 mm ≤ CU2 ≤ 1200x800 mm
 • Gipsvägg typ F (EN520) med stålreglar ≥ 100 mm | EI 90 (ve i o) S - (300 Pa) | Stenull + beläggning ≥ 140 kg/m³ | Typ av installation: inbyggd 0/90/180/270°. Minimala avstånd godkänt. | 200x200 mm ≤ CU2 ≤ 1200x800 mm
1
Öppningen är tätad med två 50 mm stenullsplattor med brandbeständig beläggning på ena sidan (typ PROMASTOP-CB 50 / PROMASTOP-CB/CC 50 / HILTI CFS-CT B).
4
Skarvarna på dessa två lager måste läggas förskjutna och alla skarvar och kanter ska ha beläggning (typ PROMASTOP-E, PROMASTOP-CC el. HILTI CFS-S-ACR).
7
Spjället behöver inte vara centrerat i öppningen (maxmått brand/brandgasspjäll + 600 mm). Det maximala avståndet mellan spjället och kanten på öppningen är 400 mm.
8
Spjällen kan installeras med ett minsta avstånd från angränsande golv/tak (≥ 25 mm), från en angränsande vägg eller från ett annat spjäll (≥ 50 mm).
9
Gör erforderliga öppningar i väggen.
10
Montera spjällen i öppningarna.
Placera täckskivor av stenull (150 kg/m³) till ett djup av 400 mm (150 mm på var sida om väggen).
Tätningen appliceras längs brandspjällets/spjällens hela längd/bredd.
När spjället har monterats med ett avstånd på 25 mm från ett golv/tak, kan stenullsskivorna ersättas med standardstenull 40 kg/m³, komprimerat med minst 40 %.
11
Täta resten av öppningen med två lager mineralullsskivor med beläggning, tjocklek på 50 mm (se ovan).

Montering i betonggolv, tätning med stenullsskivor med beläggning

Produkten testades och godkändes i:
 • Lättbetong ≥ 150 mm | EI 90 (ho i o) S - (300 Pa) | Stenull + beläggning ≥ 140 kg/m³ | Typ av installation: inbyggd 0/90/180/270°. Minimala avstånd godkänt. | 200x200 mm ≤ CU2 ≤ 1200x800 mm
1
Öppningen är tätad med två 50 mm stenullsplattor med brandbeständig beläggning på ena sidan (typ PROMASTOP-CB 50 / PROMASTOP-CB/CC 50 / HILTI CFS-CT B).
3
Skarvarna på dessa två lager måste läggas förskjutna och alla skarvar och kanter ska ha beläggning (typ PROMASTOP-E, PROMASTOP-CC el. HILTI CFS-S-ACR).
6
Spjället behöver inte vara centrerat i öppningen (maxmått brand/brandgasspjäll + 600 mm). Det maximala avståndet mellan spjället och kanten på öppningen är 400 mm.
7
Spjällen kan installeras med ett minsta avstånd från angränsande golv/tak (≥ 25 mm), från en angränsande vägg eller från ett annat spjäll (≥ 50 mm).
Det finns mer information i ”Montering i gips eller betongvägg, tätning med belagda stenullsskivor”.

Batterimontage

Produkten testades och godkändes i:
 • Förstärkt betong ≥ 110 mm | EI 120 (ve i o) S - (500 Pa) | Murbruk | Typ av montage: infällt 0/180° (B22, B21, B12) | CU2/B ≤ 4 x CU2 (200x200 mm ≤ CU2 ≤ 1200x800 mm)
 • Förstärkt betong ≥ 110 mm | EI 60 (ve i o) S - (500 Pa) | Murbruk | Typ av montage: infällt 0/180° (B22, B21, B12) | CU2/B ≤ 4 x CU2 (200x200 mm ≤ CU2 ≤ 1500x800 mm)
1
Individuellt spjäll CU2; 2. EPDM-packning; 3. Anslutningsstycke; 4. Centrumplatta - B22 (se teknisk notering C31)

Montering i schaktvägg

Produkten testades och godkändes i:
 • Gipsvägg typ F (EN520) med stålreglar ≥ 82.5 mm | EI 60 (ve i o) S - (300 Pa) | Stenull ≥ 40 kg/m³ + täckplattor | Typ av installation: inbyggd 0/180°. Minimala avstånd godkänt. | 200x200 mm ≤ CU2 ≤ 1500x800 mm

Allmänna kommentarer

 • Spjället ska installeras i enlighet med montageanvisningen och provningsrapporten.
 • Schaktorientering: se prestandadeklarationen.
 • Undvik blockering av angränsande kanaler.
 • Produkt montage: alltid med stängt spjällblad.
 • Kontrollera att bladet kan rör sig fritt.
 • Iaktta säkerhetsavstånd till andra byggnadselement. Driftmekanismen måsta vara tillgänglig: minst 200 mm fritt runt höljet.
 • Lufttäthetsklassen bibehålls om spjället är monterat enligt monteringsanvisningen.
 • Rf-t brand/brandgasspjäll provas alltid under standardiserade förhållanden (Betongvägg/bjälklag) enligt EN 1366-2. Det uppnådda resultatet gäller då för liknande byggnadskonstruktioner med en brandklass och/eller tjocklek och/eller densitet som är lika med eller större än den bärande konstruktionen som användes under provet.
 • Spjället måste vara tillgängligt för inspektion och underhåll.
 • Spjället skall anslutas till övervakningssystem för aktivering och funktionstest. Funktionstester skall ske minst var 6:e månad. Bör ske oftare, tex var 48:e timme.