KAMOUFLAGE 2V120 - Montering

Drift: manuell öppning

Kamouflage 2V:

 

1
Ta bort täcklocket från luckan. Använd kroken med nyckelring som medföljer produkten. Du kan fästa verktyget vid nyckeln med hjälp av nyckelringen.
2
Aktivering 1V
Sätt in nyckeln i låset. Vrid nyckeln 20° moturs: luckan öppnas. Ta bort nyckeln från låset.
3
Aktivering 2V
Sätt in nyckeln i låset. Vrid nyckeln 20° moturs: luckan öppnas. Ta bort nyckeln från låset.

Drift: manuell stängning

:

 

1
Återställning 1V
Ta bort täcklocket från luckan. Använd kroken med nyckelring som medföljer produkten. Du kan fästa verktyget vid nyckeln med hjälp av nyckelringen.
2
Sätt in nyckeln i låset. Vrid nyckeln 15° medsols, nyckeln fastnar i låset och kan användas för att dra i luckan.
3
Tryck på låsblecken.
Stäng luckan genom att dra i nyckeln.
Vrid nyckeln 15 ° medurs, nyckeln frigörs från låset. Dra ut nyckeln.
4
Återställning 2V
Tryck på båda låsblecken för att avaktivera dem.
5
Ta bort täcklocket från luckan. Använd kroken med nyckelring som medföljer produkten. Du kan fästa verktyget vid nyckeln med hjälp av nyckelringen.
6
Sätt in nyckeln i låset i den andra luckan. Vrid nyckeln 15° medurs, nyckeln fastnar i låset och kan användas för att dra i luckan.
7
Drag båda luckorna mot dig med nyckeln och sladden som är fastsatt på locket. Se till att luckorna hakar i varandra enligt bilden. Vrid nyckeln 15° moturs, nyckeln frigörs från låset. Dra ut nyckeln och sätt täcklocken på plats.

Elektriska anslutningar

1
Elförsörjningen kan utföras i luckans fyra hörn.
2
Borra ett hål i det eldfasta materialet i ett av hörnen. Den galvaniserade delen på insidan av luckan är redan indragen.
Tänk på att: efter fastsättning av kablarna är det nödvändigt att täta det borrade hålet i höljet kring elförsörjningen med brandbeständigt tätningsmedel (t.ex. brandbeständig akryl eller silkonfog).
3
Gör en öppning i kopplingsboxen. Sätt fast den medföljande genomföringen.
4
Trä kablarna genom öppningen. Använd skyddshylsan (1), fixeringsklämmorna (2) och plastkabelklämman (3) för att fästa kablarna i ramen. Anslut kablarna till anslutningsboxen anslut enligt det elektriska kopplingsschemat.
Överensstämmer med installationsreglerna enligt artikel 6.1 i NF S 61-932.

Position i schaktet

1
Luckan fästs i öppningen. Den kan monteras antingen i schakt, i schaktets axel, utanför schaktet eller i schaktets förlängning eller ytmonteras.

Stötdämpare för luckan

1
Stötdämpare (i skum) medföljer som standard med luckan. Den kan fästas på luckans innersida för att förhindra att den slår mot schaktväggen när den öppnas.
2
Var noga med att skära blocken till rätt storlek så att blockeringsmekanismen kan gripa i när luckan öppnas.

Montering i vertikalt schakt betong med monteringsram

Produkten testades och godkändes i:
 • Betong ≥ 70 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ av installation: schaktmonterad 0/180°. Minimala mellanliggande avstånd godkänt. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
EASY-KAP:

 

1
Vid skruvning av monteringsramen KAP:
Gör en öppning med måtten (W+20) x (H+20) mm.
Vid tätning av monteringsramen:
Gör en öppning med måtten (B+20) x (H+20) mm till (B+100) x (H+100) mm.
2
Monteringsramen ska alltid fästas på betongschaktet med skruvar och pluggar (Ø 6 x minst 60 mm i stål eller rostfritt stål).
För en öppning med mått upp till (W + 20) x (H + 20) mm:
Två fästbleck finns i överkanten och underkanten av monteringsramen: vik ut dessa mot schaktet och fäst monteringsramen med fyra skruvar Ø 6 x 60 mm och se till att inte deformera den. Dessa skruvar kan sättas i genom vilket som helst av de stansade hålen i vinklarma, beroende på schaktväggens tjocklek. Den färdiga öppningen måste ha samma storlek som monteringsramen (W+10) x (H+10) mm.
Applicera murbruk runt öppningen för att minska öppningen till ramens yttre dimensioner, fortsätt sedan som nämnts ovan för att fästa ramen i öppningen. Se till att glipan mellan ramen och öppningen blir helt tätat med murbruk.
Bruket måste härda helt innan spjället fästs på monteringsramen.
3
Sätt åt skruvarna som är fästa på ett av korsskivorna. Skruva sedan av de 4 tvärstagen på monteringsramen och fäll in de 8 plattorna i ramen.

4
Vrid de fyra fästplattorna på spjället 90° (till upprätt läge).
5
Öppna och placera luckan i monteringsramen. VM magnet: ta bort nyckeln från låset för att öppna luckan.
Fäst luckan på monteringsramen med de fyra medföljande skruvarna, som visas på ritningen. Vid åtdragning av skruvarna dras luckan mot väggen till sitt slutläge. Du kan också justera luckans vinkel något med avseende på monteringsramen.
Anslut mekanismen enligt kopplingsschemat.
Kontrollera luckans rörlighet.

Montering i vertikalt schakt betong (utan monteringsram)

Produkten testades och godkändes i:
 • Betong ≥ 70 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ av installation: schaktmonterad 0/180°. Minimala mellanliggande avstånd godkänt. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
1
Vrid de fyra fästplattorna på spjället 90° (till upprätt läge).
Fästplattorna används inte vid en installation utan en monteringsram.
2
Gör en öppning med måtten (W+10) x (H+10) mm.
Öppna och placera luckan i monteringsramen. För VM magnet: ta bort nyckeln från låset för att öppna luckan.
Montera luckan i öppningen med fyra skruvar och dyvar Ø6 x 40 mm.
Anslut mekanismen enligt kopplingsschemat.
Kontrollera luckans rörlighet.

Montering i vertikalt schakt med monteringsram: allmänna instruktioner (annan än betong)

EASY-KAP:

 

1
Gör en öppning med måtten (W + A) x (H + A) mm. A = 2 x tjocklek kanaldel (e) + 20 mm.
Montera en kanaldel av samma typ och tjocklek som kanalen (tjocklek e) minst 105 mm djup i öppningen.
Se detaljer per schakttyp nedan.
2
Fäst och täta monteringsramen. Se detaljer enligt varje typ av schakt nedan.
Två fästbleck finns i överkanten och underkanten av monteringsramen: vik ut dessa mot kanaldelen. När monteringsramen fästs med skruvar, använd spånskiveskruvar i kanaldelen (Ø6 x e) mm. Dessa skruvar kan fästas i en av de öppningar som tillhandahålls för detta ändamål, beroende på kanaldelens djup.
Var noga med att inte deformera ramen under installationen. Den färdiga öppningen måste ha samma storlek som monteringsramen (W+10) x (H+10) mm.
3
Sätt åt skruvarna som är fästa på ett av korsskivorna. Skruva sedan av de 4 tvärstagen på monteringsramen och fäll in de 8 plattorna i ramen.

4
Vrid de fyra fästplattorna på spjället 90° (till upprätt läge).
5
Öppna och placera luckan i monteringsramen. VM magnet: ta bort nyckeln från låset för att öppna luckan.
Fäst luckan på monteringsramen med de fyra medföljande skruvarna, som visas på ritningen. Vid åtdragning av skruvarna dras luckan mot väggen till sitt slutläge. Du kan också justera luckans vinkel något med avseende på monteringsramen.
Anslut mekanismen enligt kopplingsschemat.
Kontrollera luckans rörlighet.

Montering i vertikalt schakt annan än betong (utan monteringsram): allmänna instruktioner

1
Vrid de fyra fästplattorna på spjället 90° (till upprätt läge).
Fästplattorna används inte vid en installation utan en monteringsram.
2
Gör en öppning med måtten (W + A) x (H + A) mm. A = 2 x kanaldelens tjocklek (e) + 10 mm.
Montera en kanaldel av samma typ och tjocklek som kanalen (tjocklek e) minst 105 mm djup i öppningen.
Öppna och placera luckan i monteringsramen. För VM magnet: ta bort nyckeln från låset för att öppna luckan.
Montera luckan i öppningen med fyra skruvar Ø6 x 40 mm.
Var försiktig: se till att skruvarna inte överskrider kanaldelens tjocklek!
Anslut mekanismen enligt kopplingsschemat.
Kontrollera luckans rörlighet.

Montering i vertikalt schakt PROMATECT L500

Produkten testades och godkändes i:
 • Promatect L500 ≥ 40 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ av installation: schaktmonterad 0/180°. Minimala mellanliggande avstånd godkänt. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
 • Promatect L500 ≥ 50 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ av installation: schaktmonterad 0/180°. Minimala mellanliggande avstånd godkänt. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
1
Montering med monteringsram:
Sätt ihop kanaldelen och fäst den i schaktet.
Täck kanterna av öppningen med limpasta typ Promacol S.

2
Montering utan monteringsram:
Sätt ihop kanaldelen och fäst den i schaktet.

Montering i vertikalt schakt GEOFLAM (LIGHT) ( GEOTEC

Produkten testades och godkändes i:
 • Geoflam ≥ 35 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ av installation: schaktmonterad 0/180°. Minimala mellanliggande avstånd godkänt. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
 • Geoflam ≥ 45 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ av installation: schaktmonterad 0/180°. Minimala mellanliggande avstånd godkänt. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
 • Geoflam Light ≥ 35 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ av installation: schaktmonterad 0/180°. Minimala mellanliggande avstånd godkänt. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
 • Geotec ≥ 45 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ av installation: schaktmonterad 0/180°. Minimala mellanliggande avstånd godkänt. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
1
Montering med monteringsram:
Belägg kanterna på öppningen med limpasta typ PLACOL (vid Geoflam) eller GEOCOL (S) (vid Geotec).
Vid användning av Geotec kan du också montera kanaldelen med lim och skruvar Ø 5 x (2 x e) mm och fästa den monterade kanaldelen i schaktväggen med lim och skruvar Ø 5 x (2 x e) mm var 100 mm.
Försegla skarvarna mellan stolpar och tvärstycken och mellan fodret och väggen med drev av växtfiber och gips, eller med GEOCOL (S) (vid användning av Geotec)
Öppna de två tätningsbrickorna som finns på varje fäste innan du tätar monteringsramen. Täta monteringsramen med växtfiber eller (vid Geotec) kan du även täta öppningen med Geocol (S) och fästa ramen med skruvar Ø 5 x e mm. Var försiktig så att ramen inte blir skadad. Den färdiga öppningen måste ha samma storlek som monteringsramen (W+10) x (H+10) mm.
2
Montering utan monteringsram:
Belägg kanterna på öppningen med limpasta typ PLACOL (vid Geoflam) eller GEOCOL (S) (vid Geotec).
Försegla skarvarna mellan stolpar och tvärstycken och mellan fodret och väggen med drev av växtfiber och gips, eller med GEOCOL (S) (vid användning av Geotec)
Vid användning av Geotec kan du också montera kanaldelen med lim och skruvar Ø 5 x (2 x e) mm och fästa den monterade kanaldelen i schaktväggen med lim och skruvar Ø 5 x (2 x e) mm var 100 mm.

Montering i vertikalt schakt TECNIVER

Produkten testades och godkändes i:
 • Tecniver ≥ 45 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ av installation: schaktmonterad 0/180°. Minimala mellanliggande avstånd godkänt. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
 • Tecniver ≥ 50 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ av installation: schaktmonterad 0/180°. Minimala mellanliggande avstånd godkänt. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
1
Montering med monteringsram:
Använd lim typ CF GLUE på stolpar och tvärstycken och mellan fodret och väggen. Skruva fast kanaldelen med spånskiveskruv Ø5 x 70 mm med 150 mm avstånd.
Öppna de 2 förseglingsbrickorna som finns på varje fäste innan du tätar monteringsramen. Täck först öppningen med lim CF GLUE. Limma fast monteringsramen till fodret utan att den blir skadad. Den färdiga öppningen måste ha samma storlek som monteringsramen (W+10) x (H+10) mm.
2
Montering utan monteringsram:
Använd lim typ CF GLUE på stolpar och tvärstycken och mellan fodret och väggen. Skruva fast kanaldelen med spånskiveskruv Ø5 x 70 mm med 150 mm avstånd.

Montering i vertikalt schakt GLASROC F V500

Produkten testades och godkändes i:
 • Glasroc F V500 ≥ 50 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ av installation: schaktmonterad 0/180°. Minimala mellanliggande avstånd godkänt. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
1
Montering med monteringsram:
Använd lim typ GLASROC F V500 på stolpar och tvärstycken och mellan fodret och väggen. Skruva fast kanaldelen med spånskiveskruv Ø5 x 70 mm med 150 mm avstånd.
Öppna de två tätningsbrickorna som finns på varje fäste innan du tätar monteringsramen. Täck först öppningen med lim GLASROC F V500. Limma fast monteringsramen mot fodret utan att den blir skadad. Den färdiga öppningen måste ha samma storlek som monteringsramen (W+10) x (H+10) mm.
2
Montering utan monteringsram:
Använd lim typ GLASROC F V500 på stolpar och tvärstycken och mellan fodret och väggen. Skruva fast kanaldelen med spånskiveskruv Ø5 x 70 mm med 150 mm avstånd.

Montering i vertikalt schakt EXTHAMAT

Produkten testades och godkändes i:
 • Exthamat ≥ 30 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ av installation: schaktmonterad 0/180°. Minimala mellanliggande avstånd godkänt. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
 • Exthamat ≥ 35 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ av installation: schaktmonterad 0/180°. Minimala mellanliggande avstånd godkänt. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
1
Montering med monteringsram:
Belägg kanterna på öppningen med limpasta.
Försegla skarvarna mellan stolpar och tvärstycken och mellan fodret och väggen med drev av växtfiber och gips.
Öppna de två tätningsbrickorna som finns på varje fäste innan du tätar monteringsramen. Täta monteringsramen med växtfiber utan att den blir skadad. Den färdiga öppningen måste ha samma storlek som monteringsramen (B+10) x (H+10) mm.
Belägg kanterna på öppningen med limpasta.
2
Montering utan monteringsram:
Belägg kanterna på öppningen med limpasta.
Försegla skarvarna mellan stolpar och tvärstycken och mellan fodret och väggen med drev av växtfiber och gips.

Montering i vertikalt schakt DESENFIRE (HD/THD/STR)

Produkten testades och godkändes i:
 • Desenfire THD ≥ 25 mm | EI 90 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ av installation: schaktmonterad 0/180°. Minimala mellanliggande avstånd godkänt. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
 • Desenfire HD ≥ 35 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ av installation: schaktmonterad 0/180°. Minimala mellanliggande avstånd godkänt. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
 • Desenfire ≥ 45 mm | EI 120 (ved i o) S 1500 AA multi | Kamouflage 120 | Typ av installation: schaktmonterad 0/180°. Minimala mellanliggande avstånd godkänt. | 300x385 mm ≤ Kamouflage 1V ≤ 700x1075 mm; 350x385 mm ≤ Kamouflage 2V ≤ 1100x1105 mm
1
Montering med monteringsram:
Belägg kanterna på öppningen med limpasta, ty. FACILIS.
Försegla skarvarna mellan stolpar och tvärstycken och mellan fodret och väggen med drev av växtfiber och gips.
Öppna de två tätningsbrickorna som finns på varje fäste innan du tätar monteringsramen. Täta monteringsramen med växtfiber utan att den blir skadad. Den färdiga öppningen måste ha samma storlek som monteringsramen (B+10) x (H+10) mm.
2
Montering utan monteringsram:
Belägg kanterna på öppningen med limpasta, ty. FACILIS.
Försegla skarvarna mellan stolpar och tvärstycken och mellan fodret och väggen med drev av växtfiber och gips.

Montering på minimalt avstånd

1
Rökevakueringsluckor kan installeras på minimalt avstånd ovanpå eller bredvid varandra, förutsatt att de är monterade i separata håltagningar av erforderligt brandmotstånd. Det rekommenderas att inte överskrida en 4 x 2 i spjällkonfiguration (Bredd × Höjd).
2
Om flera Rökevakueringsluckor är monterade på ett minimalt avstånd, måste schaktet vara anpassat och förstärkt för den ökade vikten. Installationen skall följa klassificeringen enligt tillverkaren av schaktmaterialet.
3
Vid montering i betongschakt skall en förstärkning av minst 4 × Ø 8 mm armering användas i den vertikal mittensektionen.

Yta

1
Luckarens övre yta består av en gipsskiva som du kan dekorera för att matcha den omgivande väggen (färg eller tapet)
En beläggning med färg kan appliceras på den oexponerade ytan på luckan och ramen. Tapet kan appliceras på luckan.
Täckplatta av gipsskiva: fyll i skruvhålen med lämplig tätning. Låt torka och slipa. Applicera en primerfärg för gipsskiva.
Profil av anodiserad aluminium: applicera en primer lämplig för metall. PRIM innebär att ramen redan är förberedd med en primer, klar att måla.
När primern är torr, fortsätt med efterbehandling (färg eller tapeter).
Observera: fyll eller täck inte över skarven mellan täckplattan och aluminiumprofilen för att garantera att luckan kan öppna.
Tillvalen ATOUT RAL9010/ALU (ALU är inte tillgängliga för takmodellen (P)l) och PRIM underlättar slutfasen. Med tillvalet ATOUT RAL9010/ALU levereras luckan vitlackerad eller med aluminiumfinish. Med tillvalet PRIM är profilen förmålad med en primer.

Allmänna kommentarer

 • Spjället ska installeras i enlighet med montageanvisningen och provningsrapporten.
 • Montering av rökgasevakueringskanal måste överensstämma med klassificeringsrapporten från tillverkaren.
 • Schaktorientering: se prestandadeklarationen.