Rökevakueringsspjäll

Rökluckor och spjäll är lämpliga för att ventilera skyddade vestibuler och naturlig eller mekanisk avluftning av schakt. De öppnar för att evakuera rök i nödsituationer samtidigt som brandbeständigheten upprätthålls i viloläget.