Handboek basisnormen

Sinds enkele jaren publiceert Rf-Technologies het praktisch werkinstrument ‘Handboek Basisnormen’ waarin de laatste stand van zaken betreffende de geldende Federale wetgeving voor brandpreventie is opgenomen. N.a.v. de publicatie van het KB van 7 december 2016 werd het handboek aangepast.

De nieuwe versie (Handboek basisnormen 2017) kan u hieronder downloaden in PDF-vorm. Wij weten niet met zekerheid wanneer deze versie gedrukt zal worden. U kan alvast het formulier hieronder invullen om een gedrukt exemplaar te ontvangen.

Handboek basisnormen editie 2017