CU-LT - Mekanismer

MFUS(P) - Smältsäkringsmekanism

MFUS(P) stänger automatiskt spjällbladet när temperaturen i kanalen når över 72°C . Spjället kan också stängas och återställas manuellt.
 1. Aktiveringsknapp
 2. Återställningshandtag
 3. Kabelgenomföring

Varianter

 • MFUSP
  Smältsäkringsmekanism

Tillbehör - vid tidpunkten för beställning - Växla

 • FDCU
  unipolär ändlägesbrytare (öppen/stängd)

Aktivering

 • manuell aktivering
  tryck på aktiveringsknappen (1)
 • automatisk aktivering
  Smältsäkringen smälter vid 72° C.
 • fjärrstyrd aktivering
  n/a

Återställning

 • manuell återställning
  Vrid återställningshandtaget (2) 90° medurs eller använd en 10 mm insexnyckel.
 • motordriven återställning
  n/a

Dokument Scrolla ned/höger för att se hela tabellen

Fil Typ Format Datum
Technical product brochure KIT MFUSPTechnical datasheet KITpdf [681.40 kB]25/06/2013
Technical product brochure KIT FDCU MFUS(P)Technical datasheet KITpdf [514.19 kB]19/07/2013
Technical product brochure KIT FUS72 MFUS(P)Technical datasheet KITpdf [499.81 kB]25/06/2013

ONE - Fjäderåterställt ställdon för fjärrstyrning.

One ställdon används till att styra RF-t brand/brandgasspjäll i alla storlekar, automatiskt eller fjärrstyrt. ONE finns i fem varianter: 24 eller 230 volt, med FDCU eller FDCB positionsbrytare och 24 volt med kontakt (ST)
 1. Aktiveringsknapp
 2. Postionsindikator spjällblad
 3. LED
 4. Batterifack för att återställa motor
 5. Kontakt (ST)

Varianter

 • ONE T 24 FDCU
  Ställdon med fjäderretur ONE 24V (med temperatursäkring T) + enpolig start och ändlägesbrytare
 • ONE T 24 FDCB
  Ställdon med fjäderretur ONE 24V (med temperatursäkring T) + tvåpolig start och ändlägesbrytare
 • ONE T 230 FDCU
  Ställdon med fjäderretur ONE 230V (med temperatursäkring T) + enpolig start och ändlägesbrytare
 • ONE T 230 FDCB
  Ställdon med fjäderretur ONE 230V (med temperatursäkring T) + tvåpolig start och ändlägesbrytare
 • ONE T 24 FDCU ST
  Ställdon med fjäderretur ONE 24V (med temperatursäkring T) + enpolig start och ändlägesbrytare med kontakt (ST)

Aktivering

 • manuell aktivering
  tryck på aktiveringsknappen (1).
 • automatisk aktivering
  Temperatursäkringen löser ut vid 72° C.
 • fjärrstyrd aktivering
  genom att bryta strömförsörjningen.

Återställning

 • manuell återställning
  Öppna batterifacket (4) och tryck ett 9V batteri mot kontaktfjädrarna. Håll denna position tills lysdioden (3) avger ett kontinuerligt ljus. Kontrollera om indikatorn (2) visar att spjällbladet står i öppen position. Ta bort batteriet och stäng batteriluckan.
 • motordriven återställning
  Stäng av strömmen i minst 5 sekunder. Strömsätt ställdonet i minst 75 sekunder (Respektera den föreskrivna spänningen och polariteten). Återställningen stannar automatiskt när ändläget nås (spjällbladet öppet).

Dokument Scrolla ned/höger för att se hela tabellen

Fil Typ Format Datum
Technical product brochure KIT FUS72_ONETechnical datasheet KITpdf [2,629.91 kB]26/09/2017
Technical product brochure KIT ONETechnical datasheet KITpdf [6,402.26 kB]11/03/2020
ONE leafletMarketingpdf [311.46 kB]30/08/2018

BFL(T) - Fjäderåterställt ställdon för fjärrstyrning.

Det fjäderbelastade ställdonet BFL(T) är speciellt konstruerat till att fjärrstyra brand/brandgasspjäll. BFL(T) är avsedd för brand/brandgasspjäll i mindre dimensioner (Ø ≤ 400 mm eller W + H ≤ 1200 mm / 1400 mm för CU-LT, CU-LT-1s).
 1. Låsknapp
 2. Kontakt (ST)
 3. Åtkomst för manuell återställning
 4. Temperatursäkring (T)

Varianter

 • BFL24
  Ställdon med fjäderretur BFL 24V
 • BFL24-ST
  Ställdon med fjäderretur BFL 24V med kontakt (ST)
 • BFLT24
  Ställdon med fjäderretur BFL 24V med temperatursäkring (T)
 • BFLT24-ST
  Ställdon med fjäderretur BFL 24V med temperatursäkring (T) och kontakt (ST)
 • BFL230
  Ställdon med fjäderretur BFL 230V
 • BFLT230
  Ställdon med fjäderretur BFL 230V med temperatursäkring (T)

Tillbehör - vid tidpunkten för beställning - Växla

 • SN2 BFL/BFN
  Extra ändlägesbrytare (öppen/stängd)

Aktivering

 • manuell aktivering
  vrid låsknappen till "öppen" (Om det är BFLT, kan spjället även öppnas genom att trycka på "test" knappen på den Termiska säkringen
 • automatisk aktivering
  Temperatursäkringen löser ut vid 72° C (typ BFLT).
 • fjärrstyrd aktivering
  genom att bryta strömförsörjningen.

Återställning

 • manuell återställning
  Vrid handtaget moturs. För att stanna motorn, tryck på låsknappen.
 • motordriven återställning
  Slå av strömmen i minst 10 sek. Strömsätt ställdonet (med rätt voltstyrka) i minst 75 sek. Återställningen stannar automatiskt när ändläget är uppnått (öppet spjäll) – det tar ca 60 sek att återställa spjället – eller när det varit strömavbrott.

Dokument Scrolla ned/höger för att se hela tabellen

Fil Typ Format Datum
Technical product brochure KIT SN2Technical datasheet KITpdf [663.53 kB]22/12/2010
Technical product brochure KIT BFLTTechnical datasheet KITpdf [2,801.31 kB]28/08/2015